CAMBRIDGE PROFICIENCY 

Els certificats de Cambridge English suposen un títol per a tota la vida.

Hi ha sis nivells d’habilitat que van des del més elemental fins al més avançat:

A1, A2 (KET), B1 (PET), B2 (FCE), C1 (CAE) i C2 (CPE), i estan definits en el Marc Comú de Referència Europeu.

Madison és centre preparador oficial de Cambridge i ofereix cursos expecífics per a la preparació de l’examen B2 (First Certificate), C1 (Advanced) i C2 (Proficiency).

 

A partir del 2015 els exàmens oficials es regeixen per la Cambridge English Scale:

 

RESULTATS: Els candidats podran consultar el resultat online aquí. La data en què els resultats estaran disponibles i les claus d’accés (ID Number i Secret Number) que necessita el candidat,es troben al document Confirmation of Entry (COE) El resultat dels exàmens en paper es poden consultar de 2 a 5 setmanes després de fer l’examen.

PUNTUACIÓ: Per superar l’examen de CPE  (Nivell B2 del MCER), s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 60 sobre 100. Si el candidat no arriba a aquesta puntuació però el resultat obtingut és lleugerament inferior (entre 45 i 59), obtindrà la certificació del nivell anterior (Nivell C1). El candidat que no arribi a 45 sobre 100 no obtindrà cap certificat.

Si vols saber les dates d’examen del nivell Proficiency a Barcelona clica a aquest enllaç

Descobreix més informació sobre Cambridge Proficiency a la seva web: