CERTIFICACIÓ OFICIAL GRATUÏTA

Ser alumne de l’Escola d’Idiomes Madison té més avantatges que mai. Madison és l’únic Centre Acreditat per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona a la Catalunya Central. En el conjunt del país tan sols 8 escoles d’idiomes han superat aquest procés d’acreditació.

En conseqüència, els nostres alumnes d’anglès poden certificar de manera gratuïta els nivells B2 i C1, un cop superats els corresponents exàmens de final de curs. Es tracta d’una certificació oficial atorgada per la Universitat de Barcelona i dintre dels paràmetres del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

A més, els alumnes d’anglès inscrits en un nivell A2 o superior obtenen a final de curs un Certificat Oficial d’Aprofitament de la Universitat de Barcelona. Com a Centre Acreditat, tots els alumnes de l’Escola d’Idiomes Madison passen a tenir la mateixa consideració que els estudiants de la Universitat de Barcelona i se’ls emet el Carnet d’estudiant de la UB, el qual permet gaudir de tots els avantatges associats que podeu consultar al següent enllaç:

http://www.ub.edu/avantatges/