ACREDITACIÓ UNIVERSITAT DE BARCELONA

CERTIFICACIÓ OFICIAL GRATUÏTA

A partir del proper curs 2019-2020 ser alumne de l’Escola d’Idiomes Madison té més avantatges que mai. Madison es converteix en l’únic Centre Acreditat per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona a la Catalunya Central. En el conjunt del país tan sols 8 escoles d’idiomes han superat aquest procés d’acreditació.

En conseqüència, els nostres alumnes podran certificar de manera gratuïta els nivells B2 i C1, un cop superats els corresponents exàmens de final de curs. Es tracta d’una certificació oficial atorgada per la Universitat de Barcelona i dintre dels paràmetres del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

A més, tots els alumnes inscrits en aquests nivells passaran a tenir la mateixa consideració que els estudiants de la Universitat de Barcelona i obtindran el Carnet UB, que els permetrà gaudir de tots els avantatges associats. Els podeu consultar al següent link:

http://www.ub.edu/avantatges/