IELTS és el test per excel·lència per a estudiar, viatjar o treballar a l’estranger.

 

L’examen IELTS avalua les habilitats del candidat en listening, reading, writing i speaking. Les parts escrites tenen una duració total de 2h i 45 min. Es recomana renovar-lo cada 2 anys.

Els resultats de l’IELTS es distribueixen en una escala de 9 nivells, essent 1 el més baix i 9 la màxima puntuació. Aquest és un test pensat per ser simple i entenedor.

Canadà
Austràlia
Londres

Escala de puntuacions IELTS:

Band scoreSkill level
9Expert user
8Very good user
7Good user
6Competent user
5Modest user
4Limited user
3Extremely limited user
2Intermittent user
1Non-user
0Did not attempt the test
Descobreix més informació sobre IELTS a la seva web: