Loading...
Trinity Exams2018-05-10T10:30:44+00:00

TRINITY COLLEGE EXAMS 

Tots els alumnes de l’escola poden presentar-se als exàmens oficials GESE de Trinity College, dels quals en som Centre Preparador i Examinador. Madison fa més de 20 anys que es dedica a examinar amb èxit alumnes de totes les edats i nivells, amb un percentatge d’aprovats del 95 %.

Aquests exàmens es duen a terme a la pròpia escola un cop a l’any i la seva superació permet acreditar el nivell adquirit dins el Marc Comú de Referència Europeu, amb validesa tant a nivell curricular (món laboral) com acadèmica/universitària.

El Trinity Exam s’estructura en base a 12 nivells o Grades agrupats en 4 seccions: initial, elementary, intermediate i advanced i està pensat per avaluar les habilitats orals dels alumnes i l’ús pràctic de la llengua anglesa. La seva equivalència en el Marc Comú de Referència Europeu és la següent:

Descobreix més informació sobre Trinity a la seva web:

Les tasques a desenvolupar pel candidat durant l’examen es troben directament relacionades amb el nivell per al qual s’examina i, a mesura que augmenta el nivell, requereixen major exigència lingüística i cognitiva per part de l’alumne.

Des del 2016 l’edat mínima per dur a terme el Trinity Exam és de 5 anys (cal tenir com a mínim aquesta edat en el moment de fer la prova).

És molt important que abans de decidir inscriure’t a un nivell repassis amb el teu professor els requeriments de cada Grade i avalueu la idoneïtat de presentar-te a un nivell determinat, ja que un cop es fa la inscripció resulta impossible fer canvis.

PSSTT!! OFERTA!
Del 3 al 15 de setembre promocions especials per a nous inscrits. Una oferta diferent cada dia!

Del 3 al 15 de septiembre promociones especiales para nuevos inscritos. ¡Una oferta diferente cada día!

ag.
27
dl.
Matrícules curs 2018-19 / Matrículas curso 2018-19
ag. 27 @ 16:15 – set. 24 @ 17:15

A partir del dia 1 de setembre tornareu a trobar-nos de nou a Manresa i Sant Fruitós. Els cursos començaran a partir del dia 17 de setembre.
A patir del dia 1 de septiembre volveréis a encontrarnos de nuevo en Manresa y Sant Fruitós. Los cursos empezarán a partir del día 17 de septiembre.

[caption id="attachment_4083" align="aligncenter" width="660"] Openicon (flat design with long shadows)[/caption]