TRINITY COLLEGE EXAMS 

Tots els alumnes de l’escola poden presentar-se als exàmens oficials GESE de Trinity College, dels quals en som Centre Preparador i Examinador. Madison fa més de 20 anys que es dedica a examinar amb èxit alumnes de totes les edats i nivells, amb un percentatge d’aprovats del 95 %.

Aquests exàmens es duen a terme a la pròpia escola un cop a l’any i la seva superació permet acreditar el nivell adquirit dins el Marc Comú de Referència Europeu, amb validesa tant a nivell curricular (món laboral) com acadèmica/universitària.

El Trinity Exam s’estructura en base a 12 nivells o Grades agrupats en 4 seccions: initial, elementary, intermediate i advanced i està pensat per avaluar les habilitats orals dels alumnes i l’ús pràctic de la llengua anglesa. La seva equivalència en el Marc Comú de Referència Europeu és la següent:

 

Les tasques a desenvolupar pel candidat durant l’examen es troben directament relacionades amb el nivell per al qual s’examina i, a mesura que augmenta el nivell, requereixen major exigència lingüística i cognitiva per part de l’alumne.

Des del 2016 l’edat mínima per dur a terme el Trinity Exam és de 5 anys (cal tenir com a mínim aquesta edat en el moment de fer la prova).

És molt important que abans de decidir inscriure’t a un nivell repassis amb el teu professor els requeriments de cada Grade i avalueu la idoneïtat de presentar-te a un nivell determinat, ja que un cop es fa la inscripció resulta impossible fer canvis.

 

Descobreix més informació sobre Trinity a la seva web: