Avís Legal

Avís legal del domini www.madisonidiomes.com, corresponent a MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L., amb nº de CIF B62537634, amb domicili en CARRETERA DE CARDONA, 15, 08241 MANRESA (Barcelona)

Condicions generals d’utilització de la web

MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. l’informa que l’accés i utilització de la pàgina web www.madisonidiomes.com i totes les URLs, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es poden obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui precisar de l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.
Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en el text d’aquest avís legal.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. estan dirigits a clients que es moguin a qualsevol país. No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de servei i contingut oferts, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que estimi oportú.
MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament i a causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.
Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, per la qual cosa proposem que revisi aquests termes quan visiti de nou la web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present avís legal s’entrendrà sense perjudici de d’altres Condicions Generals i particulars que regulin l’accés a béns i serveis concrets dins de la web.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny d’aquest lloc web, el seus codis font, logotips, imatges, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
La seva utlització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.
En tot cas, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. emplenant el formulari que trobarà fent  click aquí.

Links o Hiper enllaços

Des d’aquesta web, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. li proporciona o pot proporcionar-li l’accés a unes altres pàgines web que consideri que poden ser del seu interès. L’objecte d’aquests enllaços és merament facilitar la cerca dels recursos que li puguin interessar a Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L., ni en fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa. Així mateix, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L., es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual i industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a les quals es refereixin els citats enllaços. Per tal motiu, es considera que l’establiment dels citats enllaços pogués estar violant els seus drets, preguem es posin en contacte amb MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. emplenant el formulari que trobaran fent  click aquí.
Amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic a la web, excepció feta d’aquells supòsits en els quals expressament MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. de la pàgina que realitza l’enllaç.
No obstant l’anterior, en qualsevol moment MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tot cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L..

Frames o marcs

MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts web.

Publicitat

En la web s’inserirà aquella publicitat de MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. o de terceres empreses anunciants que es consideri que pugui ser del seu interès.
Sense perjudici de l’establert en la Política de Privadesa, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònimes sobre la utilització de la web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes d’acord a les expectatives dels usuaris.
No obstant això, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. l’informa que els anunciants i proveïdors, a través de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, els usos que faci dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar l’empresa anunciant, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L.no es fa responsable de la recollida d’informació per aquestes empreses.
MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es poden utilitzar en els llocs i pàgines web de MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per sí mateixes cap dada personal de l’usuari. Les cookies serveixen per a finalitats exclusivament internes, com son les estadístiques d’accés a aquesta web.
Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar www.madisonidiomes.com, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació dels cookies enviades per MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L.

Privacitat

Aquesta web funciona i tracta la informació en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D) i amb el seu Reglament de Desenvolupament, Reial Drecret 1720/2007 de 21 de desembre (R.D.L.O.P.D), mantenint una política de privadesa sobre les dades personals en l’ús que en faci MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L..

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, essent responsable del seu ús correcte.
L’usuari que actuï contra la imtage, bon nom o reputació de MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L., , així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logotips o continguts de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L.per la seva actuació.

Responsabilitat de MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L.

Utilització incorrecta de la web:

MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. ha creat la web per a la promoció dels seus productes i/o serveis, però no pot controlar la utilització de la mateixa de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i l’ús correcte de la informació continguda a la web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no essent responsable MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que de la mateixa pogués fer l’usuari.

Continguts:

MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. facilita tots els continguts de la seva web, sota determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l’ús o accés que realitzen els usuaris fora de l’àmbit al que es dirigueix la web, la responsabilitat final de la qual recaurà sobre l’usuari. Així mateix MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. no pot controlar els continguts que no hagin estat el·laborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec, motiu pel qual no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que poguessin causar-ne per part de dites terceres.

Publicitat:

MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. inclourà a la web publicitat pròpia o de tercers per oferir productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis al fet que aquesta es refereix, per la qual cosa MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. no respondrà de cap dany que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes.

Virus:

MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantitzar a l’usuari l’absència de virus, “cucs”, troyans, spam, etc… a la seva web. No obstant això, aquestes mesures no són 100% infalibles i, per això, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. no serà responsble dels danys que els mateixos puguin produïr a l’usuari.

Errades tecnològiques:

MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta web, i realitzarà els seus millors esforços perquè no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errades tecnològiques ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ella. En conseqüència no s’assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que pugui generar per la falta de disponibilitat i per les dificultats en l’accés ocasionat per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L..

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola. Per a la ressolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb motiu de la visita a la web o de l’ús dels serveis que en ella es puguin oferir, MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L. i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del mercantil de Barcelona

Interessats que faciliten les seves dades a través de la pàgina web

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D i R.D.L.O.P.D), l’informem que les seves dades personals, recopliades a través de la web mitjançant formularis o enllaços al correu electrònic, seran tractades amb les finalitats de: gestió de clients potencials, contactes i accions de comunicació comercial, essent possible el seu allotjament en els fitxers corresponents. Finalment, l’informem que les seves dades seran conservades en els fitxers de la nostra empresa amb la finalitat de realitzar un seguiment comercial i mantenir-lo informat (sobre serveis i productes que puguin ser del seu interès) per correu postal, telefònicament o mitjançant qualsevol altre mitjà electrònic que ens hagi facilitat. Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, pot dirigir-se per escrit, acreditant la seva persona mitjançant fotocopia del D.N.I, a MADISON SCHOOL SERVEIS LINGÜISTICS, S.L., indicant al sobre la refèrencia: “Protecció de Dades”, a la següent adreça: CARRETERA DE CARDONA, 08241MANRESA (Barcelona).