Com diferenciar coreà, japonès i xinès?

posted in: Noticies Madison | 0

No és difícil confondre la grafia del coreà, el japonès i el xinès entre sí, fins i tot per aquells que han estudiat una d’aquestes llengües. Com les podem distingir entre sí?

Coreà

Potser el més fàcil de diferenciar dels tres i també el més fàcil d’aprendre. El coreà només disposa d’un alfabet, anomenat “Hangeul”. Comparteix la mateixa gramàtica bàsica amb el japonès (subjecte+complements+verb), i la meitat del seu vocabulari prové del xinès. Els seus caracters contenen un gran nombre de cercles i ovals. En ell també predominen les línies rectes davant les curvilínies. A més, moltes persones creuen que una gran part dels seus símbols s’assemblen a cares.

Japonès

El Japonès és un idioma parlat per més de 127 milions de persones. Es composa de tres alfabets sil·labaris diferents:

 • El “Hiragana” representa principalment síl·labes i vocals, gràcies als quals es pot escriure qualsevol so en aquest idioma.
 • El “Katakana” s’utilitza per escriure paraules procedents d’altres llengües com estrangerismes o noms propis.
 • Els “Kanjis” representen objectes, conceptes, accions… es poden combinar entre ells per formar un gran nombre de paraules. Tot i que una mateixa paraula es pugui escriure amb “Hiragana” o “Kanjis” sempre serà molt més ràpid d’escriure i llegir amb “Kanjis” i també ocuparà menys espai.

A diferència del coreà, els símbols del “Hiragana” japonès solen ser allargats i curvilinis. Poden ser confosos ja que costa determinar quan un termina i comença l’altra.

Xinès

El xinès és l’idioma més parlat del món i potser el més difícil d’aprendre. A diferència del japonès i el coreà, el xinès no té alfabet. Està format exclusivament per ideogrames, molt semblants als “Kanjis” japonesos, però els xinesos són més grans i complexes. Tot i que la similitud és només al que es refereix a la forma, ja que tenen significats i funcions molt diferents. Cadascun d’aquests símbols representa un concepte abstracte, i es combinen entre ells per formar diferents paraules i oracions. Al no tenir alfabet, és necessari conèixer el significat de tots i cadascun dels símbols.

Moodle | Com crear una tasca

posted in: Manuals, Moodle | 0

Com crear una tasca en Moodle?

La tasca és un recurs que els permet als docents proposar activitats avaluatives als seus estudiants. El professor pot fer la descripció de l’activitat i restringir la data de lliurament. Després que un estudiant pugi l’arxiu amb les respostes o les explicacions, el docent pot enviar-li la retroalimentació i la qualificació respectiva.

 

*Només l’administrador del lloc o un professor assignat al curs pot crear una tasca*

 

 • Per començar, fem clic al botó Activa edició, en el curs que vulguis afegir una tasca

 

 • Després escollim la secció en la que crearem la tasca i fem clic a l’enllaç Afegeix una activitat o un recurs.

 • Seleccionem l’opció Tasca i fem clic a Afegeix.

 • Apareix una pàgina amb les seccions de configuració. Primer trobem la secció General, on hem d’assignar el Nom de la tasca.
 • Després, en el camp Descripció, enunciem en què consisteix la tasca i l’informem a l’estudiant el format d’arxiu o arxius que ha de pujar.

 • Després, a la secció Disponibilitat, triem les dates de lliurament de la tasca.
 • Habilitem l’opció Permet lliuraments des per posar la data d’obertura de la tasca; si la deshabilitem, l’estudiant podrà fer el lliurament en qualsevol moment.
 • En l’opció Data de lliurament indiquem el dia de lliurament de la tasca; després d’aquesta data es podran fer enviaments però s’han de marcar com retardats. L’opció Data límit impedeix l’enviament de tasques després d’aquesta data i el termini només podrà ser ampliat manualment pel tutor.
 • L’opció Mostra sempre la descripció li permet a l’estudiant veure en tot moment la descripció de la tasca.

 

 • Passem ara a la secció Tipus de lliurament, en la qual podem triar el tipus de tasca ‘text en línia’ i / o ‘arxius enviats’. Les seves característiques són les següents:
 • Tasca tipus Text en línia. En ella, l’estudiant ha de desenvolupar l’activitat directament a la plataforma utilitzant l’editor de text.
 • Tasca tipus Arxius enviats. Aquí es determina si l’estudiant ha de enviar-ne un o més arxius.
 • En l’opció màxima de fitxers enviats el docent té la possibilitat d’especificar el nombre d’arxius que l’estudiant pot enviar. En aquest cas anem a triar 1 arxiu.
 • En l’opció Mida màxima del lliurament seleccionem el pes màxim de la tasca; per a aquest exemple triarem 1 Mb.
 • Els tipus de tasca no són excloents i poden seleccionar al mateix temps per a una sola activitat. A més, si es selecciona l’opció Comentaris del lliurament, l’estudiant podrà donar una breu explicació de les seves entregues en cas que així es requereixi.
 • A la secció Tipus de retroalimentació fem clic per escollir entre les opcions Comentaris de retroalimentació, la qual cosa li permetrà al docent fer comentaris per a cada lliurament. Si escollim Full de qualificacions externa podem carregar al curs fulls de càlcul amb les qualificacions dels estudiants. També és possible escollir l’opció Arxius de retroalimentació per enviar comentaris a la tasca per mitjà d’arxius d’àudio o textos en Word. Per a aquest exemple triarem Comentaris de retroalimentació.
 • Quant a la secció Configuració de lliurament, en la majoria dels casos es pot deixar per defecte ja que genera opcions addicionals per acceptar termes del lliurament per part de l’estudiant (si vol saber més sobre aquest tema pot fer clic en els signes de pregunta).
 • La següent secció, Configuració de lliurament per equips, s’utilitza en cas que el lliurament de la tasca sigui en grups. Per a aquest exemple vam triar “No” a Lliurament per grups.
 • A la secció Avisos es pot triar la recepció de missatges al correu quan un estudiant envia una tasca en qualsevol data. Per a això escollim l’opció Enviar avís de lliuraments als que qualifiquen. Per rebre avís només d’aquelles entregues que es van fer per fora del termini escollim l’opció Notificar als avaluadors lliuraments fora de termini.
 • A la secció Qualificació s’indica l’escala de qualificació. L’escala que s’ha de seleccionar depèn de la institució o universitat on s’estigui oferint el curs. És important consultar amb l’administrador quin escala s’ha de seleccionar (per a aquest exemple farem servir l’escala de la Universitat d’Antioquia “Escala: UdeA”, que permet qualificar de 0 a 5).
 • En l’opció Mètode de qualificació es pot triar entre Qualificació simple directa, Guia d’avaluació o Rúbrica (aquestes dues últimes opcions corresponen a mètodes avançats de qualificació i no es faran servir en aquesta guia). Triem llavors Qualificació simple directa.
 • En l’opció Categoria de qualificació es pot classificar la tasca en una categoria prèviament definida en el llibre de qualificacions. Per al nostre cas vam triar Sense categoritzar.
 • En l’opció Amaga identitat es pot amagar la identitat dels estudiants en la taula de qualificacions; per al nostre cas vam triar “No”.
 • L’última secció es refereix als Ajustos comuns del mòdul, els quals deixem com venen definits per defecte.
 • D’aquesta manera hem finalitzat la configuració de la tasca. Fem clic a
 • Desa els canvis i tornar al curs.
 • Finalment, podem veure la tasca creada a la secció que vam triar per a tal fi.

Les 10 paraules de l’anglès més complexes de traduir

posted in: Noticies Madison | 0

Les paraules de l’anglès més difícils de traduir. Difícils, no impossibles. Com tot professional sap, no hi ha idioma que no tingui paraules, expresions o frases fetes les quals la traducció no sigui complicada.

Diversos traductors i professionals del món dels idiomes estan d’acord en que aquestes són unes quantes de les moltes paraules més problemàtiques a l’hora de traduir-les.

BROMANCE Relació molt estreta no sexual entre dos homes.

Aquesta paraula és dificultosa de traduir ja que no es pot fer una traducció literal d’ella. Aquest terme va ser adoptat a Estats Units en la dècada dels 90 i, erròneament, moltes vegades s’ha traduït com “Homosexualitat”, tot i que aquest no sigui el seu significat.

AUTO-TUNED To de veu dels cantants modificat de manera digital per escoltar-se millor a les gravacions.

És un vocable de creació molt recent i molt recurrent en l’àmbit musical.La seva creació s’associa als mitjans digitals que han fet plausible aquesta “modificació” de veu.

ISSUE “assumpte complicat o problemàtic”.

Tot i ser normalment traduïda com a “tema” o “problema” és quelcom una mica més complex. No es tracta d’un tema qualsevol, sino que involucra un element controvertit. Tampoc té la gravetat de problema, ja que no sempre és negatiu. “Issue” és un terme que ens permet parlar de temes problemàtics dels que hi ha molts punts de vista diferents.

SPAM Enviament indiscriminat de correu electrònic a qualsevol usuari.

Spam és una paraula de difícil traducció ja que no comptem amb cap traducció literal, no només en català ni castellà, sino en cap altra llengua. Actualment, la RAE intenta traduir el terme al espanyol com a “correo basura” però res ha estat definitiu ja que ha desencadenat molta polèmica.

SOFTWARE: conjunt de programes i regles informàtiques per dur a terme diferents tasques en un dispositiu tecnològic.

En aquest cas, “Software”, actualment està acceptada per la RAE. És una paraula pròpia d’un llenguatge tècnic informàtic. Abans de la seva acceptació no tenia traducció viable.

THE POINT: moltes traduccions recurrents com: “objectiu”, “el quid de la qüestió”, per tal d’indicar un punt de vista…

La seva dificultat ve donada a causa de la seva flexibilitat de significat, ja que la seva traducció correcta dependrà del context de l’oració. Per exemple, en l’oració “What’s the point of learning all these words if you’re never going to use them?” no té el mateix significat que en “I understand what you mean, but I don’t know what your point is”.

Webmail | Problemes per accedir *https*

posted in: Manuals, Webmail | 0

Para acceder a nuestro correo electrónico tienes que acceder mediante https con el siguiente enlace podrás entrar  https://webmail.madisonidiomes.com

Antes te puedes encontrar con estos problemas:

Sigues estos pasos mostrado en capturas, Navegador: Google Chrome

 

Sigues estos pasos mostrado en capturas, Navegador: Mozilla Firefox

Con estos pasos lo que estas realizando es confiar en nuestro certificado de autenticidad.

Formació altament professional

posted in: Noticies Madison | 0

Un bon formador mai deixa d’aprendre 

Amb l’objectiu d’oferir sempre el millor servei professional en idiomes, Madison posa èmfasi en el constant reciclatge i formació complementària del seu professorat.

Part d’aquesta formació es basa en l’assistència a congressos, trobades del sector, seminaris i tallers específics per poder comptar amb recursos que facilitin als nostres alumnes l’aprenentatge i la comprensió dels idiomes que oferim. És habitual que el nostre director, Eduard Salas, i diversos professors, assisteixin a jornades com les que ofereix Cambridge al llarg de l’any.

En aquesta ocasió va tocar formació per treballar amb nens i pre-adolescents. A la foto podem veure els assistents a la sessió de training “Using games to prepare for Starters, Movers and Flyers”. El taller va ser organitzat per Cambridge English i Exams Catalunya, i es va centrar en l’ús dels jocs a l’aula, a fi d’estimular i motivar els alumnes, al mateix temps que es va treballant la matèria essencial dels nivells bàsics d’anglès infantil.

30 anys ensenyant idiomes

posted in: Noticies Madison | 0

L’Escola d’Idiomes Madison ha formado aproximadament 5.000 alumnes des de la seva creació el 1989. A partir d’aquell moment es va anar consolidant com una de les escoles d’idiomas de referència de Manresa i el Bages, i actualmente disposa d’un centre a Manresa i un altre a Sant Fruitós de Bages.

El fundador del centre, Eduard Salas, és llicenciat en Filologia i ha residit a Estats Units en el passat. A Catalunya, coincidint amb la fundació de TV3, va treballar per als serveis de doblatge del canal autonòmic. Recentement els seus esforços com a empresari han estat reconeguts amb el Premi Accelera de PIMEC.

Classes d’anglès gratuïtes!

posted in: Noticies Madison | 0

L’espai Nexe Jove i la Biblioteca de Sant Fruitós, punt de trobada dels amants dels idiomes

Com a part de l’acció dinamitzadora de l’Escola d’Idiomes Madison a Sant Fruitós de Bages, cada mes oferim  classes d’anglès gratuïtes a la biblioteca  del poble.

Aquesta iniciativa, impulsada de forma conjunta amb l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, compta amb una molt bona acollida entre la població que, des de fa dos anys, té una cita obligatòria per posar al dia el seu anglès sense esforços, llibres ni exàmens. 

Les classes són orals, molt dinàmiques i centrades en aspectes pràctics de l’idioma i resolució de dubtes.

Si vols assistir-hi,  només has de consultar el calendari de la biblioteca. A què esperes? Com més serem, millor ens ho passarem!

I si ets dels qui té una mica més de temps i prefereix un curs amb llibre i pissarra dels de tota la vida però disposes d’un pressupost ajustat, també oferim classes subvencionades per l’Ajuntament a l’ Espai de Cultura Nexe Jove.

Come, join us!

 

‎WALKFEARLESS

posted in: Noticies Madison | 0

En un món on la tecnologia i la immediatesa obren portes però també limiten la nostra llibertat de moviments, és important retornar als valors més tradicionals i gaudir de la vida sense presses, únicament amb allò més essencial carregat a l’esquena.

Aquest és el projecte que van emprendre Urska i Gregor, una parella de viatgers que va aterrar a Madison amb l’objectiu de caminar 3000 Km per Europa sense pressupost i compartir les seves experiències amb tothom.

Ens va semblar un projecte interessant i per això el vam compartir amb els nostres alumnes i amb qui vulgui seguir les seves vivències al blog http://walkfearless.org/ .Ens alegra haver pogut ajudar-los en aquesta etapa del seu viatge i esperem que tal com ells van deixar una petjada a Madison, nosaltres també la deixéssim en ells…

 

 

‎#WALKFEARLESS

 

Madison a la Fira Expo Bages

posted in: Noticies Madison | 0

L’Escola d’Idiomes Madison va ser present a la Fira ExpoBages de Manresa amb un gran èxit de participació i col·laboració ciutadana. Tot el cap de setmana va estar molt animat. Van ser molts els alumnes, ex alumnes i noves cares que es van acostar a saludar-nos i a informar-se sobre els cursos i experiències oferts per Madison. 

Ens agrada estar en contacte amb els nostres  clients i escoltar les seves aportacions, ja que això ens permet millorar i oferir un millor servei. Sovint, l’acadèmia és un lloc una mica seriós i costa obrir-se, però a les fires és ben diferent.

Quan arriba el bon temps sortim més al carrer, passegem més i també estame més predisposats a parlar, comentar i compartir experiències. Ens hem adonat d’això i per aquest motiu assistim a fires com la d’Expo Bages, a Manresa, en la qual no només  podem relacionar-nos amb altres comenrços de la ciutat, sinó que també podem escoltar-vos de primera mano, sense estrès, sene presses per arribar a casa després de la feina, en un ambient més relaxat i més apropiat per a aquestes coses.

A més, aquests events ens serveixen per retrobar-nos amb coneguts i antics alumnes ja adults i amb família que no dubten en acostar-se a saludar i a recordar els seus temps d’estudiants. Ens agrada molt saber què n’ha estat d’ells i comprobar que recorden amb apreci el temps que van passar amb nosaltres.